4 trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hỏi: Tôi có nhận chuyển nhượng khu đất rộng 4 ha với chức năng là đất trồng cây lâu năm (cao su) cho thu nhập ổn định. Trong đó, 3 ha đất đã được cấp quyền sử dụng đất và sang tên cách đây 10 năm.

Vậy xin hỏi, tôi có được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho 1 ha đất còn lại hay không? Tôi là đối tượng hưởng lương thường xuyên.

Qua tìm hiểu được biết, theo Khoản 30, Điều 3, Luật Đất đai thì tôi là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Vậy nhưng, theo Khoản 2, Điều 3, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên – Môi trường, tôi lại không thuộc nhóm đối tượng này.

Xin cảm ơn!

(Dương Quý Bắc)

nhan chuyen nhuong q 7662
Các trường hợp không được nhận tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được nêu rõ tại Điều 191, Luật Đất đai năm 2013. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Những trường hợp không được nhận tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được nêu rõ tại Điều 191, Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể như sau:

“Điều 191. Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

4. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.”

Như vậy, ông Bắc có thể căn cứ theo quy định nêu trên để nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng cục Quản lý đất đai
(Bộ Tài nguyên – Môi trường)

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *