BST nội thất phòng tắm gỗ đến từ Ý

Le Acque và New Look là hai bộ sưu tập nội thất phòng tắm của hãng Toscoquattro đến từ Ý, vẻ đẹp của gỗ mang đến một cảm giác vừa sang trọng vừa ấm áp.

20141010150816483 BST nội thất phòng tắm gỗ đến từ Ý

20141010150820293 BST nội thất phòng tắm gỗ đến từ Ý

20141010150823614 BST nội thất phòng tắm gỗ đến từ Ý

20141010150827294 BST nội thất phòng tắm gỗ đến từ Ý

20141010150756216 BST nội thất phòng tắm gỗ đến từ Ý

20141010150759730 BST nội thất phòng tắm gỗ đến từ Ý

20141010150803516 BST nội thất phòng tắm gỗ đến từ Ý

20141010150807390 BST nội thất phòng tắm gỗ đến từ Ý

20141010150811403 BST nội thất phòng tắm gỗ đến từ Ý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *