Có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất chưa có sổ đỏ?

Hỏi: Bố mẹ để lại cho tôi thửa đất rộng 300m2. Tôi dành 200m2 đất để xây nhà, phần còn lại trồng rau xanh. Đất sử dụng từ năm 1980 đến nay không có tranh chấp. Tuy nhiên, đất chưa được cấp sổ đỏ.

Tôi vừa nhận được thông báo của chính quyền về việc thu hồi 100m2 đất trồng rau phục vụ việc mở đường. Xin luật sư cho biết, đất chưa có sổ đỏ có được bồi thường hay không? Nếu được thì bồi thường ra sao?

Chân thành cảm ơn!

(minhtran@…)

td d140
Việc hỗ trợ, bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được quy định tại Điều 13, Nghị định 47/2014/ NĐ-CP.

Trả lời:

Theo thông tin mà bạn cung cấp cũng như thắc mắc cần giải đáp, luật sư tư vấn về việc bồi thường thu hồi đất chưa có sổ đỏ như sau:

Việc hỗ trợ, bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được quy định tại Điều 13, Nghị định 47/2014/ NĐ-CP: “1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì được bồi thường về đất.

2. Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng tiền thì số tiền bồi thường phải trừ khoản tiền nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu Tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.”

Chiếu theo quy định trên, nếu thửa đất của bạn đủ điều kiện cấp sổ đỏ sẽ được xem xét bồi thường về đất khi đất Nhà nước thu hồi.

Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định rõ tại Điều 74, Luật Đất đai: 

“1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.”

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An)

 

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *