Có phải xin giấy phép xây dựng khi làm nhà cấp 4 ở quê?

Hỏi: Tôi đang xây một ngôi nhà cấp 4 ở quê và đã hoàn thiện phần móng. Tuy nhiên, tôi chưa xin giấy phép xây dựng cho công trình này, chính quyền hiện cũng không có ý kiến gì. Xin hỏi luật sư, tôi làm như vậy là đúng hay sai? Lỡ có vấn đề gì thì rất mệt mỏi.

Chân thành cảm ơn!

(Trần Hồng)

xay nha cap 4 75fb
Khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng năm 2014 quy định về những công trình được miễn giấy phép xây dựng.

Trả lời:

Những công trình được miễn giấy phép xây dựng theo Khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng năm 2014 gồm:

“2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

a) Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

b) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

c) Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;

d) Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

đ) Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;

e) Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

g) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

h) Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

i) Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;

k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;

l) Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại các điểm b, d, đ và i khoản này có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ.”

Mặt khác, theo quy định tại Điều 41, Luật Xây dựng năm 2014, việc tổ chức công bố quy hoạch xây dựng xã, điểm dân cư nông thôn thuộc về trách nhiệm của UBND xã.

Căn cứ theo những quy định nêu trên, khi làm nhà cấp 4 ở quê (nhà ở riêng lẻ của người dân), bạn không phải xin giấy phép xây dựng trong trường hợp xã của bạn chưa công bố công khai quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; quy hoạch xây dựng quy hoạch phát triển đô thị; đồng thời, thôn quê nơi bạn ở không nằm trong khu di tích lịch sử – văn hóa, khu bảo tồn.

Luật sư Nguyễn Văn Thịnh
(Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội)

Theo Vnexpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *