Đất quy hoạch có được chuyển đổi mục đích sử dụng, tách thửa hay không?

Hỏi: Tôi có thắc mắc sau rất mong được giải đáp: Người sử dụng đất được phép tách thửa đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất hay không sau khi công bố quy hoạch chi tiết nếu căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 49 và Chương XI, Luật Đất đai năm 2013?

Xin cảm ơn!

Nguyễn Anh Tuấn (Lào Cai)

tach thua 108e
Căn cứ để cho thuê đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Nguyên tắc sử dụng đất được quy định tại Điều 6, Luật Đất đai năm 2013 là phải “đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất”.

Điều 14, Luật Đất đai năm 2013 nêu rõ, Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Căn cứ để cho thuê đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013 như sau:

“1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất”.

Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất được quy định tại Điều 170, Luật Đất đai năm 2013 như sau: 

“Điều 170. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất

1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất.

5. Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan.

6. Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất.

7. Giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất, khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng”.

Để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc tách thửa đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, ông Tuấn có thể căn cứ vào những quy định nêu trên. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *