Đi làm ăn xa có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất?

Hỏi: Bốn năm trước, ông bà cho tôi mảnh đất 150m2 cạnh nhà và tách hộ khẩu riêng cho tôi. Sau đó, tôi xây ngôi nhà 3 tầng ở chung cùng ông bà. Nhà đất này đứng tên tôi. Hiện tại, tôi đang đi làm ăn xa và khu đất thuộc diện giải tỏa, thu hồi đất.

Tuy nhiên, theo chính sách đền bù khi thu hồi đất, tôi không được hỗ trợ tái định cư giống ông bà bởi tôi là hộ tách riêng, không sinh hoạt thường xuyên. Vậy xin hỏi luật sư, điều này có đúng hay không? Để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình, tôi phải làm gì?

Xin cảm ơn!

(minhtutran@…)

th 6274
Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở được quy định rõ tại Điều 79, Luật đất đai năm 2013. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở được quy định rõ tại Điều 79, Luật đất đai năm 2013. Cụ thể như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu Tiền sử dụng đất.

3. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường về đất.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.

Trong khi đó, việc bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở được thực hiện theo Điều 86, Luật đất đai năm 2013: 

“1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư.

Nội dung thông báo gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư; dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi.

2. Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng.

Phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư.

3. Giá đất cụ thể tính thu Tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

4. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu.

Chính phủ quy định cụ thể suất tái định cư tối thiểu cho phù hợp với điều kiện từng vùng, miền và địa phương.”.

Căn cứ theo những quy định nêu trên, đất của bạn là đất ở nên người sử dụng đất sẽ được bồi thường nếu đáp ứng các điều kiện bồi thường theo luật định. Bạn sẽ được bồi thường bằng tiền nếu bạn còn nhà ở, đất ở trong địa bàn phường, xã, thị trấn nơi có đất thu hồi. Ngoài ra, người sử dụng đất sẽ được xem xét bồi thường bằng đất ở trong trường hợp địa phương có điều kiện về quỹ đất ở.

Việc bồi thường cụ thể sẽ được thực hiện theo quyết định thu hồi đất và quỹ đất. Trường hợp bạn còn thắc mắc về việc bồi thường thì hãy căn cứ vào quyết định thu hồi đất, gửi khiếu nại tới cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết thỏa đáng. Lưu ý, bạn vẫn phải chấp hành theo nội dung quyết định thu hồi đất trong quá trình cơ quan chức năng giải quyết khiếu nại của bạn. 

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *