Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp lên đất thổ cư

Hỏi: Tôi có mảnh đất trồng cây lâu năm ở Bình Thuận rộng 2.335m2. Đất này tọa lạc giữa khu dân cư đông đúc và xung quanh đều có thể chuyển mục đích sử dụng đất lên thổ cư.

Tuy nhiên, cán bộ phòng Tài nguyên – Môi trường huyện cho biết, mảnh đất của tôi không thể chuyển lên thổ cư bởi đất nằm ngoài quy hoạch. Vậy xin hỏi, quy định cụ thể về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất lên thổ cư như thế nào? Hồ sơ, thủ tục ra sao? Tôi có thể chuyển đất này lên thổ cư nếu tách thành nhiều nền nhỏ?

Chân thành cảm ơn!

(hoatieungu90@…)

dat tho cu 19dd
Căn cứ để cho thuê đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều  52, Luật đất đai năm 2013. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 52, Luật đất đai năm 2013. Cụ thể như sau:

“Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”

Như vậy, điều kiện để chuyển đất trồng cây lâu năm (đất nông nghiệp) lên thổ cư trong trường hợp bạn hỏi là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Mặt khác, Điều 57 của Luật đất đai năm 2013 quy định:

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.”

Căn cứ quy định nêu trên, để được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm lên thổ cư bạn phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 69, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

“1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.”

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

– Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất;

– Đơn đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT);

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở.

Bạn sẽ nộp hồ sơ này tại Phòng Đăng ký đất đai nơi mảnh đất tọa lạc.

Theo những quy định trên, bạn phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu muốn làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp lên thổ cư. Mảnh đất nhà bạn chưa đủ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp đất này không thuộc quy hoạch và chưa có kế hoạch sử dụng đất thổ cư.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *