Doanh nghiệp có vốn nước ngoài có được chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay không?

Hỏi: Công ty A được thành lập trên cơ sở góp vốn bằng quyền sử dụng đất (đất sở hữu lâu dài, đất ở) tại quận Bình Tân (Tp.HCM) của cá nhân, tổ chức trong nước với 100% vốn trong nước. Cổ đông của công ty A sau đó đã chuyển nhượng cổ phần của họ tại công ty cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Vì các tổ chức, cá nhân nước ngoài nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông của công ty A nên lúc này công ty A là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vậy xin hỏi, công ty A có được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại quận Bình Tân cho cá nhân, tổ chức Việt Nam không?

Trân trọng cảm ơn!

Bùi Ngọc Hà (Tp.HCM)

doanh nghiep co von 09be
Doanh nghiệp có vốn nước ngoài có được chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay không? (Ảnh minh họa: Internet)

Trả lời:

Thắc mắc trên của ông Hà được giải đáp như sau:

Trong trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty A, đồng thời giá trị quyền sử dụng đất đã được vốn hóa trước khi trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 183, Luật Đất đai:

Doanh nghiệp được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất trong thời hạn sử dụng đất nếu doanh nghiệp đang sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Doanh nghiệp không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng được bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 189, Luật Đất đai nếu doanh nghiệp sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm.

Chiếu theo quy định nêu trên, trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất song quyền sử dụng đất không bị vốn hóa vào công ty A trước khi trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khi đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện các quyền, nghĩa vụ sử dụng đất theo hợp đồng góp vốn đã ký kết khi thành lập công ty A theo quy định hiện hành của pháp luật doanh nghiệp, pháp luật dân sự cùng các pháp luật khác có liên quan.

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *