Dự án phải lập quy hoạch 1/500 trong trường hợp nào?

Hỏi: Địa phương nơi tôi đang sinh sống chuẩn bị lập quy hoạch dự án khu dân cư quy mô 1,5 ha. Hiện tại, khu vực lập dự án đã có quy hoạch chung. Công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, mục đích là đấu giá cấp quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Qua tìm hiểu, tôi được biết pháp luật hiện hành có quy định: “Đối với dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) thì có thể lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết”.

Như vậy, theo quy định trên thì dự án địa phương tôi chỉ cần lập bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở, đồng thời đảm bảo phù hợp với quy hoạch phân khu; đảm bảo sự khớp nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực dự án và không gian kiến trúc xung quanh.

mh 6cf7
Công tác lập quy hoạch dự án và thực hiện quy hoạch phải tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Vậy nhưng, khi triển khai dự án, phòng chuyên môn và Sở Xây dựng yêu cầu phải lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Các cơ quan này cho rằng, với dự án là khu dân cư thì các hộ dân là chủ đầu tư nên sẽ có nhiều chủ đầu tư. Do đó, dù quy mô dự án dưới 5 ha vẫn phải lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500.

Vậy xin hỏi, dự án nói trên nếu không lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 mà chỉ lập bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở liệu có đảm bảo quy định hiện hành hay không?

Trân trọng cảm ơn!

(Lê Văn Thịnh)

Trả lời:

Theo thông tin mà ông Thịnh cung cấp thì đề nghị của ông là áp dụng theo Khoản 5, Điều 10, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 6/5/2015, quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng đối với khu đất lập dự án. Song, đề nghị này không phù hợp trong trường hợp chiếu theo quy định tại Khoản 5, Điều 10, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP bởi chỉ áp dụng cho các khu chức năng đặc thù.

Bộ Xây dựng

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *