Được ký điện tử lên bản vẽ thiết kế hay không?

Hỏi: Tôi có thắc mắc sau rất mong được giải đáp: Việc ký và đóng dấu đỏ lên bản cứng hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công công trình có được thay thế bằng chữ ký điện tử hay không? Nếu có thì điều này được quy định tại văn bản nào, cụ thể ra sao?

Xin cảm ơn!

Mai Thiều (Hà Nội)

ban ve thiet ke 9703
Điều 21, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 có nêu rõ về quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng công trình.

Trả lời:

Điều 21, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ban hành ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng có quy định về Quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng công trình. Trong Điều này có quy định về việc ký và đóng dấu vào hồ sơ bản vẽ thiết kế. 

“Bản vẽ thiết kế phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên được thể hiện theo các tiêu chuẩn áp dụng trong hoạt động xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, người kiểm tra thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thiết kế và dấu của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình trong trường hợp nhà thầu thiết kế là tổ chức”.

Theo đó, ông Thiều có thể nghiên cứu các thông tin trên để thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Bộ Xây dựng

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *