Được phân chia tiền bồi thường thu hồi đất khi vợ chồng đã ly hôn hay không?

Hỏi: Ngôi nhà tôi đang ở thuộc diện giải phóng mặt bằng và khi thu hồi đất sẽ được nhận bồi thường. Tuy nhiên, vợ chồng tôi đã ly hôn trước khi nhận được công văn giải tỏa. Hiện vợ tôi chưa tách khẩu, chưa phân chia tài sản rõ ràng và đang sống cùng một ngôi nhà với tôi.

Vậy xin luật sư cho biết, khi thu hồi đất liệu tôi có được bồi thường hai mảnh đất hay không?

Chân thành cảm ơn!

(minhnguyen87@…)

boi thuong khi thu h 9c5d
Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định rõ tại Điều 74, Luật đất đai năm 2013.

Trả lời:

Theo thông tin mà bạn cung cấp cũng như thắc mắc cần giải đáp, luật sư tư vấn như sau:

Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định rõ tại Điều 74, Luật đất đai năm 2013. Cụ thể:

“1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.”

Căn cứ theo quy định nêu trên, việc bồi thường khi thu hồi đất được thực hiện bằng việc giao đất có mục đích sử dụng giống với loại đất thu hồi. Người sử dụng đất sẽ được bồi thường bằng tiền mặt trong trường hợp không có đất để bồi thường. Tiền mặt bồi thường tính theo giá giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. 

Mặt khác, việc bồi thường này sẽ được cấp cho người sử dụng đất đứng tên trong Giấy chứng nhận. Do đó, bạn hãy căn cứ theo Quyết định của UBND huyện về bồi thường thu hồi đất quyết định đối với từng mảnh đất. Vợ bạn sẽ được hưởng cùng bạn tiền bồi thường bởi dù đã ly hôn nhưng hai vợ chồng chưa phân chia quyền sử dụng đất.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *