Người có quyền sử dụng đất mới được đền bù khi thu hồi đất

Hỏi: Vào năm 2004, gia đình tôi bị thu hồi đất sản xuất do một công ty trên địa bàn khai thác đá. Khi đó, chúng tôi đã được hỗ trợ đền bù. Doanh nghiệp thuê đất khai thác với thời hạn 15 năm. Vậy xin hỏi, liệu gia đình tôi có được hỗ trợ đền bù nữa hay không nếu công ty này muốn tiếp tục thuê đất?

Chân thành cảm ơn!

Lèo Văn Trường (Chiềng An, Sơn La)

den bu thu hoi dat fc68
Chỉ người có quyền sử dụng đất mới được đền bù khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định.(Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 3, Luật Đất đai: “8. Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước cho thuê đất) là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.”

Mặt khác, Khoản 11, Điều 3, Luật Đất đai có quy định: “11. Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai”.

Đối chiếu các quy định trên với trường hợp của ông Trường thì Nhà nước đã thu lại quyền sử dụng đất của gia đình ông để trao quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp khai thác đá vôi (UBND tỉnh đã cho doanh nghiệp thuê đất) vào năm 2004.

Trong khi đó, theo quy định tại Khoản 3, Điều 126, Luật Đất đai: “3. Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm…

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này”.

Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất được nêu rõ tại Điều 170, Luật Đất đai như sau:

“2. Thực hiện kê khai, đăng ký đất đai…

3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

7. Giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất, khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng”.

Nếu doanh nghiệp có nguyện vọng gia hạn sử dụng đất, cơ quan Nhà nước sẽ xem xét, quyết định. UBND tỉnh sẽ ban hành Quyết định gia hạn sử dụng đất nếu doanh nghiệp đủ điều kiện gia hạn sử dụng đất. Theo đó, doanh nghiệp sẽ được thuê đất tiếp và không phải thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bởi lẽ, doanh nghiệp được Nhà nước tiếp tục trao quyền sử dụng đất, thời hạn gia hạn được tính từ thời điểm hết thời hạn sử dụng đất.

Trong trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất, UBND tỉnh sẽ thu hồi đất, giao cho tổ chức phát triển quỹ đất, UBND phường Chiềng An hoặc UBND thành phố quản lý theo quy hoạch.

Theo Khoản 6, Điều 166, Luật Đất đai, quyền chung của người sử dụng đất là: “6. Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này.”

Tóm lại, chỉ người có quyền sử dụng đất mới được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Do gia đình ông Trường đã bị thu hồi đất từ năm 2004 nên gia đình ông không được bồi thường nữa nếu doanh nghiệp được gia hạn sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *