Người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua hình thức nào?

Hỏi: Tôi là công dân Hàn Quốc hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Để thuận tiện hơn cho công việc cũng như cuộc sống, nay tôi muốn mua một ngôi nhà ở Việt Nam. Vậy xin hỏi luật sư, thông qua các hình thức nào để tôi có thể thể sở hữu nhà ở tại Việt Nam?

Chân thành cảm ơn!

Chul Min (quận 1, Tp.HCM)

nn 3d90
Người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam là căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư nhà ở thương mại. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Các loại nhà ở mà người nước ngoài được phép sở hữu tại Việt Nam được quy định cụ thể tại Điều 75, Nghị định 99 của Chính phủ ban hành ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở năm 2014: “1) Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở (bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam. 2) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm xác định cụ thể các khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng tại từng địa phương và có văn bản thông báo cho UBND cấp tỉnh để làm căn cứ chỉ đạo Sở Xây dựng xác định cụ thể danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở.”

Căn cứ theo quy định trên thì cá nhân nước ngoài sẽ được sở hữu nhà ở là căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư nhà ở thương mại (nhà ở được đầu tư xây dựng để cho thuê mua, cho thuê và bán theo cơ chế thị trường).

Hình thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân nước ngoài được quy định tại Khoản 2, Điều 59, Luật Nhà ở năm 2014: “a) Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan; b) Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.”

Như vậy, cá nhân nước ngoài có thể sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua hình thức trở thành nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở tại Việt Nam; thực hiện giao dịch thuê mua, mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở thương mại trong các dự án đầu tư nhà ở.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi

Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *