Nguyên tắc và điều kiện về bồi thường khi thu hồi đất

Hỏi: Gia đình tôi có hai mảnh đất sổ đỏ liền nhau. Trong đó, một mảnh do vợ chồng tôi đứng tên, mảnh còn lại đứng tên con trai 7 tuổi (người bảo hộ là tôi). Cả hai mảnh đất này hiện đang thuộc diện giải tỏa, thu hồi đất để làm đường. Vậy xin hỏi luật sư, liệu gia đình tôi có được đền bù hai mảnh đất khác hay không?

Chân thành cảm ơn!

thanhtrungthanhtrung2013@… (Bắc Ninh)

th 06ca
Quy định về nguyên tắc và điều kiện bồi thường khi thu hồi đất?

Trả lời:

Theo thông tin mà bạn cung cấp, luật sư tư vấn về việc bồi thường khi thu hồi đất như sau:

Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định rõ tại Điều 74, Luật đất đai năm 2013: “1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.”

Như vậy, UBND cấp tỉnh sẽ quyết định việc bồi thường tại thời điểm quyết định thu hồi đất. 

Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia được quy định cụ thể tại Điều 75, Luật đất đai năm 2013. Cụ thể như sau:

“Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.”

Theo các quy định nêu trên, hai mảnh đất của gia đình bạn đã có sổ đỏ nên sẽ được bồi thường khi thu hồi đất. Thế nhưng, bồi thường cụ thể ra sao cần căn cứ vào Quyết định của UBND tỉnh về thu hồi đất. Bạn sẽ được bồi thường bằng tiền trong trường hợp còn đất ở thuộc thị trấn, phường, xã nơi có đất thu hồi. Mặt khác, gia đình bạn cũng sẽ được xem xét bồi thường bằng đất ở theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013 nếu địa phương có điều kiện về quỹ đất. 

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *