Những chiếc ghế Porter sang trọng & quý phái

Xuất hiện từ thế kỷ 18, những chiếc ghế Porter này theo thời gian đã có nhiều thay đổi về hình dáng cũng như chất liệu. Nhừng dù có thay đổi gì chăng nữa nhưng nó vẫn chứa đựng được linh hồn quyền quý và cao sang của mình.

f8f4f3607ea6132dffa873d21cbbb566 Những chiếc ghế Porter sang trọng & quý phái

0a67dd93a814d962069c460606d56722 Những chiếc ghế Porter sang trọng & quý phái

0d8ee495b5ebdb694b1cbb5218c8f988 Những chiếc ghế Porter sang trọng & quý phái

2e7c79db182c5378aa8393bf728ba7e9 Những chiếc ghế Porter sang trọng & quý phái

9b1e6d527f343d2f9685060d691eb5cd Những chiếc ghế Porter sang trọng & quý phái

80b9bcb50ee0d45b3f4f795f6f003746 Những chiếc ghế Porter sang trọng & quý phái

567d6d5487c4e4201ec3a86d9a4585de Những chiếc ghế Porter sang trọng & quý phái

12187e1560f058812b40c937b0c5f384 Những chiếc ghế Porter sang trọng & quý phái

e205f779f97a0605584c27884c7d0da7 Những chiếc ghế Porter sang trọng & quý phái

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *