Những nội thất phòng tắm hiện đại và ấn tượng của Toscoquattro

Hai bộ sưu tập nội thất phòng tắm Time và Elements của hãng Toscoquattro đến từ Ý mang đến vẻ đẹp hiện đại và ấn tượng với bồn tắm, chậu rửa và nhiều thiết bị phòng tắm khác.

20141010145928349 Những nội thất phòng tắm hiện đại và ấn tượng của Toscoquattro

20141010145933786 Những nội thất phòng tắm hiện đại và ấn tượng của Toscoquattro

20141010145937840 Những nội thất phòng tắm hiện đại và ấn tượng của Toscoquattro

20141010145941721 Những nội thất phòng tắm hiện đại và ấn tượng của Toscoquattro

20141010145952827 Những nội thất phòng tắm hiện đại và ấn tượng của Toscoquattro

20141010145958776 Những nội thất phòng tắm hiện đại và ấn tượng của Toscoquattro

20141010150007421 Những nội thất phòng tắm hiện đại và ấn tượng của Toscoquattro

20141010150011436 Những nội thất phòng tắm hiện đại và ấn tượng của Toscoquattro

20141010145512423 Những nội thất phòng tắm hiện đại và ấn tượng của Toscoquattro

20141010145851853 Những nội thất phòng tắm hiện đại và ấn tượng của Toscoquattro

20141010145912978 Những nội thất phòng tắm hiện đại và ấn tượng của Toscoquattro

20141010145917499 Những nội thất phòng tắm hiện đại và ấn tượng của Toscoquattro

20141010145922575 Những nội thất phòng tắm hiện đại và ấn tượng của Toscoquattro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *