Quy định về cấp Giấy chứng nhận cho căn hộ có vốn góp của người nước ngoài

Hỏi: Tôi và một người bạn người nước ngoài ký hợp đồng mua bán căn hộ thương mại với chủ đầu tư. Chủ dự án cho biết, căn hộ do tôi và người bạn nước ngoài cùng góp vốn mua thì việc làm chủ quyền sẽ được áp dụng như với trường hợp người nước ngoài mua nhà. Tuy vậy, Văn phòng Đăng ký đất đai đang tạm ngừng làm thủ tục này và chờ hướng dẫn.

Vậy xin hỏi, chủ đầu tư trả lời như trên có đúng hay không? Nếu sai thì việc cấp chủ quyền căn hộ thuộc trường hợp nào? Thời hạn sở hữu căn hộ trong bao lâu?

Mặt khác, nếu Giấy chứng nhận ghi thời hạn sở hữu căn hộ là thời hạn còn lại của dự án hoặc ghi 50 năm (theo quy định cấp với đối tượng người nước ngoài) thì sau khi tôi và người bạn nước ngoài chuyển nhượng cho cá nhân khác là công dân Việt Nam, khi đó người nhận chuyển nhượng có được cấp Giấy chứng nhận ổn định lâu dài không?

Xin cảm ơn!

Ông Vũ Như Bách (Tp.HCM)

mh 8580
Quy định về việc Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư trong trường hợp căn hộ có vốn góp của người nước ngoài? (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Pháp luật về nhà ở hiện hành chỉ quy định việc công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân nước ngoài hoặc cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam ở trong nước (chưa có quy định đối với trường hợp cá nhân nước ngoài cùng góp vốn với công dân Việt Nam để mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam).

Thế nên, đối với trường hợp của bạn, các bên có thể thỏa thuận để một trong hai bên đại diện đứng tên trong Giấy chứng nhận.

Theo đó, nếu người đại diện đứng tên trong Giấy chứng nhận là người Việt Nam thì thực hiện các quyền và nghĩa vụ như người Việt Nam ở trong nước.

Còn với trường hợp cá nhân nước ngoài đại diện đứng tên trong Giấy chứng nhận thì thực hiện như đối với trường hợp cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam quy định trong Luật Nhà ở năm 2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Xây dựng

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *