Quy định về hồ sơ, thủ tục thuê đất công ích của xã làm khu vui chơi

Hỏi: Tôi dự định thuê một khu đất công ích do xã quản lý để làm khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao phục vụ bà con. Vậy xin hỏi, hồ sơ thủ tục thuê đất như thế nào?

Chân thành cảm ơn!

thuedat f925
Hồ sơ, thủ tục thuê đất công ích của xã làm khu vui chơi? (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích được quy định tại Điều 132, Luật đất đai năm 2013. Cụ thể như sau:

“1. Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

Đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà nước, đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi là nguồn để hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Đối với những nơi đã để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích vượt quá 5% thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương; giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.

2. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sử dụng vào các mục đích sau đây:

a) Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của UBND cấp tỉnh;

b) Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng quy định tại điểm a khoản này;

c) Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

4. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn do UBND cấp xã nơi có đất quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.”

Thẩm quyền cho thuê đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định rõ tại Khoản 3, Điều 59, Luật đất đai năm 2013: “3. UBND cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn”.

Căn cứ theo thông tin mà bạn cung cấp, việc bạn muốn xây một khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao là phù hợp với mục đích sử dụng đất công ích của xã. Theo quy định hiện hành, bạn phải gửi hồ sơ xin thuê đất đến UBND xã nơi đang có đất để được giải quyết.

Cụ thể, hồ sơ gồm những giấy tờ sau: Đơn xin thuê đất; sổ hộ khẩu gia đình bản sao có chứng thực; chứng minh thư nhân dân bản sao có chứng thực; bản dự thảo về việc xây dựng khu vui chơi gồm diện tích đất sử dung, hình thức đầu tư, loại hình trò chơi…

UBND cấp xã sẽ căn cứ vào hồ sơ đó để xem xét, quyết định cho bạn thuê đất hay không.

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *