Thân nhân ở cùng người có công được hỗ trợ về nhà ở hay không?

Hỏi: Người có công thuộc diện xem xét hỗ trợ về nhà ở qua đời sau ngày 15/6/2013 (Quyết định 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực) đến nay thì thân nhân ở cùng có được hưởng tiếp các chính sách hỗ trợ nhà ở hay không?

Mặt khác, nếu người có công chết sau khi có quyết định phê duyệt thuộc diện hỗ trợ về nhà ở, liệu thân nhân ở cùng có được hưởng tiếp chính sách hỗ trợ về nhà ở?

Xin cảm ơn!

Phương Văn Thu (Lạng Sơn)

mh 740d
Các chính sách về hỗ trợ nhà ở cho người có công được quy định tại Quyết định 22/2013/QĐ-TTg. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/4/2013 quy định việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở chỉ rõ có 12 nhóm đối tượng thuộc diện được hỗ trợ (Khoản 1, Điều 2, Quyết định này).

Cụ thể, đối với người có công có tên trong danh sách Đề án của địa phương đã được duyệt và được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra nếu chết thì sẽ thực hiện theo quy định tại Điểm b và Điểm c, Khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25/7/2017 về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg.

Bộ Xây dựng

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *