Thành phần thực hiện nghiệm thu nhà ở cho người có công?

Hỏi: Tôi có thắc mắc sau rất mong được giải đáp: Trong biên bản nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu hoàn thành theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg, những ai sẽ thực hiện nghiệm thu nhà ở cho người có công?

Trong tổ chức của UBND xã, ban ngành nào sẽ chịu trách nhiệm chính trong quá trình nghiệm thu cũng như lập hồ sơ nhà ở cho người có công?

Xin cảm ơn!

Phạm Thị Thoan (Nam Định)

nt edc1
Theo quy định hiện hành, thành phần nghiệm thu nhà ở cho người có công gồm đại diện UBND xã/phường/thị trấn, đại diện thôn/tổ dân phố và đại diện gia đình. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Vào ngày 1/7/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Phụ lục số V, số VI cùng với Thông tư 09/2013/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/4/2013 về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Theo những văn bản này, thành phần nghiệm thu nhà ở cho người có công trong biên bản nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu hoàn thành nhà ở gồm các những người sau: Đại diện UBND xã/phường/thị trấn; đại diện thôn/tổ dân phố và đại diện hộ gia đình.

Nội dung Điểm c, Khoản 3, Điều 6 thuộc Thông tư 09/2013/TT-BXD nêu rõ, trách nhiệm của UBND cấp xã là thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng cấp xã gồm các đơn vị chức năng, người có chức vụ liên quan do UBND cấp xã quyết định để tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, bà Thoan cần liên hệ với UBND cấp xã nơi đang nghiệm thu nhà ở cho người có công để biết thông tin cụ thể.

Bộ Xây dựng

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *