Thủ tục xác định tài sản riêng trước hôn nhân như thế nào?

Hỏi: Bố mẹ mua cho tôi một ngôi nhà với Giấy chứng nhận đứng tên tôi. Nay tôi chuẩn bị kết hôn. Vậy xin hỏi luật sư, để xin xác nhận tài sản riêng trước hôn nhân tôi phải tới cơ quan nào và thủ tục ra sao?

Xin cảm ơn!

tai san rieng truoc 9f59
Tài sản riêng trước hôn nhân được quy định rõ tại Điều 43, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo thông tin mà bạn cung cấp, luật sư tư vấn như sau về tài sản riêng trước hôn nhân:

Tài sản riêng của vợ, chồng được quy định rõ tại Điều 43, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014: “1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.”

Như vậy, theo quy định trên, trường hợp bạn không nhập vào khối tài sản chung vợ chồng thì tài sản riêng trước hôn nhân mà bạn có vẫn là tài sản riêng. Bố mẹ bạn và bạn nên làm hợp đồng tặng cho tài sản và ghi rõ tặng cho riêng khoản tiền đó. Tuy nhiên, hợp đồng tặng cho phải được công chứng, chứng thực. Tiếp đến, bạn nên làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình. Ngôi nhà này sẽ là tài sản riêng của bạn và không nhập vào tài sản chung vợ chồng.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *