Trả nợ tiền sử dụng đất quá hạn theo giá thời điểm nào?

Hỏi: Vào năm 2010, tôi chuyển đổi 516,8m2 đất nông nghiệp thành đất thổ cư, đã được cấp sổ đỏ và ghi nợ tiền sử dụng đất 434.112.000 đồng. Đến năm 2014, tôi xây nhà, làm thủ tục hoàn công, được cấp sổ hồng.

Tiền sử dụng đất ghi trong sổ hồng là 343.000.200 đồng theo Thông báo số U20144323-N/TB-CCT-TBA của Chi cục Thuế quận Thủ Đức ngày 6/10/2014.

Vào ngày 10/7/2018, tôi đến Chi cục Thuế quận Thủ Đức để xin xóa nợ thì cơ quan này cho biết, tiền sử dụng đất từ năm 2010 đến nay đã hết hạn 5 năm. Do đó, họ chuyển hồ sơ của tôi qua Phòng Tài nguyên – Môi trường nhằm tính lại tiền sử dụng đất còn nợ theo giá hiện tại.

Vậy xin hỏi, thời gian ghi nợ tiến sử dụng đất trong sổ hồng là tháng 10/2014 với 343.000.200 đồng là chưa hết hạn nhưng tại sao Chi cục Thuế lại cho rằng giấy này chỉ là hoàn công không được tính (sổ đỏ của tôi đã hủy lúc xin hoàn công và được cấp bằng sổ hồng)?

Trân trọng cảm ơn!

Lê Hồng Vân (Tp.HCM)

no tien su dung dat c7f4
Trả nợ tiền sử dụng đất quá hạn theo giá thời điểm nào? (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Thắc mắc của bà Vân được giải đáp như sau:

Theo Khoản 8, Điều 2, Nghị định số 120/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2010 bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 3/12/2004 về thu tiền sử dụng đất, bổ sung Khoản 4 và Khoản 5 vào Điều 15 về thời hạn tiền sử dụng đất cùng những khoản thu khác:

“4. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp Tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 6, Điều 8 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà chưa có khả năng tài chính để nộp Tiền sử dụng đất có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi “nợ Tiền sử dụng đất” trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư.

Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải nộp Tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được trả nợ dần khi có khả năng về tài chính trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm mà chưa trả hết nợ Tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp Tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Đối với trường hợp đã được ghi nợ Tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2011 mà chưa thanh toán nợ thì nay được áp dụng quy định về thanh toán nợ tại Nghị định này; trong thời hạn tối đa là 5 năm kể từ ngày 1/3/2011, người sử dụng đất được thanh toán nợ Tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sau 5 năm mà chưa trả hết nợ Tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm trả nợ”.

Sổ theo dõi ghi nợ và nghĩa vụ tài chính lưu trữ tại Chi cục Thuế cho thấy, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Quy và bà Lê Hồng Vân đã được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cập nhật ghi nợ ngày 13/7/2010, đến nay đã quá hạn 5 năm. Do vậy, nếu bà Vân muốn thanh toán nợ tiền sử dụng đất thì bà phải nộp theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm trả nợ.

Chi cục Thuế quận Thủ Đức, Tp.HCM

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *