Trong thời kỳ hôn nhân, tôi có được một mình đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Hỏi: Tôi có mua một lô đất nhưng chỉ muốn đứng tên một mình và vợ tôi cũng đã đồng ý. Thế nhưng, UBND xã nơi tôi mua đất căn cứ Điều 38, Luật Hôn nhân và gia đình không công chứng hợp đồng chuyển nhượng đất cho tôi.

Vậy xin hỏi, giấy thỏa thuận của vợ chồng tôi về việc để tôi đứng tên một mình khi mua đất sẽ được công chứng bởi cơ quan nào? Nếu chúng tôi làm giấy thỏa thuận đây là tài sản riêng, là nguồn thu nhập riêng của tôi thì cần đến cơ quan nào để chứng thực? Liệu tôi có thể đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp thỏa thuận này không được công chứng?

Xin cảm ơn!

tai san chung rieng 2950
Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng được quy định tại Điều 47, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014​. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng được quy định tại Điều 47, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Cụ thể:

“Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thoả thuận thì thoả thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thoả thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn”.

Việc phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được nêu rõ tại Điều 38, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Cụ thể như sau:

 “1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này”.

Trong khi đó, theo Khoản 1, Điều 34, Luật này: “1. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì Giấy chứng nhận quyền sở hữu, Giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thoả thuận khác”.

Như vậy, nếu bạn đã đăng ký kết hôn và khi mua đất muốn đứng tên một mình nhưng bạn lại không có văn bản phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, không có văn bản thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng trước khi kết hôn cũng như không có giấy tờ chứng minh tài sản đó là tài sản riêng nên việc bạn bị UBND xã từ chối chứng thực hợp đồng chuyển nhượng nói trên là đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bạn có thể đến Văn phòng công chứng để thực hiện việc phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân (nếu muốn).

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *